TAIWAN

ELEPHANT MOUNTAIN

ELEPHANT MOUNTAIN

LONGSHAN TEMPLE

LONGSHAN TEMPLE

LIN GARDENS

LIN GARDENS

TAMSUI

TAMSUI

TAIPEI 101

TAIPEI 101

TEMPLES

TEMPLES

YANGMINGSHAN

YANGMINGSHAN

NATIONAL PALACE MUSEUM

NATIONAL PALACE MUSEUM

DA'AN PARK

DA'AN PARK

WULAI

WULAI

KEELUNG

KEELUNG

JIUFEN

JIUFEN

CHIANG KAI-SHEK

CHIANG KAI-SHEK

ZHONGZHENG

ZHONGZHENG

TAIPEI ZOO

TAIPEI ZOO

YEHLIU

YEHLIU

SHOPPING

SHOPPING

NIGHT MARKETS

NIGHT MARKETS